Aktuality

19.4.2008
Přefocena ulice Na Mlíčníku a přidány nově vybudované ulice ...
15.4.2008
Nyní si můžete projít nově zrekonstruovanou ulici Legionářsk...
 

LysaTour

    DŮM ČP. 20

Dům čp. 20 je jeden z nejhodnotnějších původem barokních domů v Lysé nad Labem. Nachází se na severní straně dolní části náměstí Bedřicha Hrozného. Dům je jednokřídlý, jednopatrový, na pravoúhlém půdoryse. Jádro objektu pochází z 2. pol. 18. století. Na konci 19. století byl dům přestavěn v historizujícím stylu, jak dosvědčuje cenná neoklasicistní průčelní fasáda. Tehdy dům získal nové patro se stropy opatřenými bohatou štukovou výzdobou. Charakterizují ji sestavy geometrických zrcadel, rámovaných různě silnými bohatě profilovanými štukovými lištami. Citlivou kombinací barokních a klasicistních prvků v exteriéru i v interiéru
vznikl velice zajímavý a působivý celek, reprezentující původní barokní maloměstskou zástavbu proměněnou v době historismu. V přízemí hlavní fasády byl ponechán barokní pravoúhlý vstupní portál s kamenným ostěním lemovaným lištou s uchy a kapkami (vpravo chybí). Fasáda prvního patra je členěna pilastry horizontálním omítkovým kvádrováním, kordonovou, parapetní a profilovanou římsou, profilovaným ostěním oken rámovaným polovičními pilastry s ionskými hlavicemi a trojúhelnými frontony nad okny. Okna jsou rovněž z této doby a obsahují stojiny ve tvaru pilastrů s ionskými hlavicemi, volutami a květy.
Za pláštěm domu, jehož novodobě opravená omítka je v barvě sytého okru se skrývá intaktně dochovaná trojdílná disposice původního barokního domu s ústřední chodbou (z exteriéru jsou tři vstupy do objektu, vedle hlavního vstupu jsou to dva postranní portály opatřené dřevěnými vraty). Místnosti přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami s pětibokými a trojúhelnými výsečemi a křížovými klenbami. Stěny jsou pročleněny segmentově zakončenými výklenky. Barokní klenutí doplňují v přízemí i v patře objektu kvalitní dveře s tesařskou zárubní a kováním, pocházející z doby přestavby objektu.

Menu

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod
Procházka
Mapa
Hledat
Zajímavá místa
O nás