Aktuality

19.4.2008
Přefocena ulice Na Mlíčníku a přidány nově vybudované ulice ...
15.4.2008
Nyní si můžete projít nově zrekonstruovanou ulici Legionářsk...
 

Vzkazy

avodartget
Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https...

avodartbuy365
Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https...

LysaTour

    DŮM ČP. 177

Za památkově nejhodnotnější dům města je považován dům čp. 177, který se nachází na nároží dolní části náměstí Bedřicha Hrozného a Husova náměstí, naproti domu čp. 20 a radnice.
Na místě nynějšího domu stávala původně dřevěná chalupa, která je v pramenech zmiňována ještě roku 1654. Zděné jádro domu sahá svým původem do počátku 18. století, a ze starých dokumentů se dozvídáme, že byl využíván jako hostinec. Kulturně historickou zajímavostí je, že se zde před polovinou 18. století údajně
zastavili po bitvě u Kolína pruští princové Jindřich a Vilém. V roce 1751 postihl dům požár a následně se přistoupilo k další přestavbě. Tuto pozdně barokní etapu dokládají zejména valené klenby s pětibokými výsečemi a některé další pozoruhodné detaily. V pořadí třetí přestavba se uskutečnila mezi léty 1842-1850. Tehdy bylo severní křídlo prodlouženo o západní trakt a hmota domu byla sjednocena valbovou střechou. V této část.i disposice se zachovala archaická konstrukce černé kuchyně s trámovým pře,kladem, tzv. mandrholcem. Rovněž fasáda domu zdobená lizénami spadá do této pozdně klasicistní přestavby.
Dům je patrový, dvoukřídlý se severním a východním křídlem. V interiéru přízemí stojí za pozornost mázhauz (velká síň, sloužící jako prostor komunikační a pracovní), který je zaklenutý valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Navazující místnosti jsou klenuty valenými klenbami s pětibokými výsečemi. Nejpozoruhodnějším historickým prvkem přízemí-je pravoúhlý kamenný portál s ostěním, lištou a uchy. Do portálu jsou vsazeny cenné dveře s kováním, které patří k původnímu zařízení domu. Dveře jsou dřevěné pobité plechem, který je zdobený pásky a růžicemi (zachována je pouze jedna). Vedle portálu s vzácnými dveřmi je vstup do valeně sklenutého sklepa, nejstarší části domu. K hodnotným detailním prvního patra (které se projevuje z vnějšího pohledu. jako zvýšené přízemí) patří trámový záklopový strop, původní šestitabulková okna a chodba zaklenutá valenou klenbou s původní kamennou podlahou. Chodba byla zřízena zřejmě až dodatečně v pozdně barokní přestavbě. Půdní prostor uchovává vedle klasicistního krovu z přelomu 18. a 19. století také zajímavé stavební články, dokládající nejstarší barokní vývojovou etapu. Jedná se o špalety původních
okenních otvorů s pozůstatky záklenků a interiérové omítky na stěnách. Západní trakt severního křídla obsahuje vedle zmíněné černé kuchyně také trámový záklopový strop s latičkami v patře. Dům byl přednostně zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek.

Menu

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod
Procházka
Mapa
Hledat
Zajímavá místa
Fórum
O nás