Aktuality

19.4.2008
Přefocena ulice Na Mlíčníku a přidány nově vybudované ulice ...
15.4.2008
Nyní si můžete projít nově zrekonstruovanou ulici Legionářsk...
 

Vzkazy

avodartget
Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https...

avodartbuy365
Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https...

Text

    Na pravé strane radnice čp-23
Jedním z nejvýstavnějších domů v historických městech bývala radnice. Zdejší radnici po architektonické stránce můžeme považovat za skvost města, který svou hodnotou přesahuje hranice Lysé nad Labem. Vlastní výstavba radnice byla realizována v letech 1746-1747 v pozdně barokní podobě.
Budova radnice je patrový dům obdélné disposice s dominujícím podloubím. Podloubí je zaklenuto v západní části třemi poli křížové klenby, na východě valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Ve střední ose hlavního průčelí jsou osazeny v pískovcovém ostění hodnotné vstupní dveře, skládané v dolní části do kosočtverce, v horní polovině paprskovitě. Fasáda je členěna soklem, vodorovným plastickým pásem mezi patry a profilovanou podstřešní římsou. Barevné pojetí průčelí je záměrně výrazné - omítka žluté barvy, oblouk podloubí, jižní nároží a plastické části barvy červené. Střecha je sedlová, krytá taškami a opatřena vikýři otevřenými do náměstí.
K východnímu průčelí domu přiléhá klenutá brána s pískovcovým ostěním. Na vrcholku brány stávala pískovcová socha ochránce města před požárem sv. Floriána, která je v současné době umístěna v sále hasičské zbrojnice.
Památkově hodnotný je vedle honosného exteriéru též interiér, a to zejména křížovými a valenými klenbami s trojúhelnými a pětibokými výsečemi v přízemí i patře. V patře se nachází též místnost, která je vyzdobena štukovým stropem. Budova staré radnice je v patře propojena s novodobou přístavbou
městského úřadu. Z přízemí sem byly přemístěny cenné dveře z 1. poloviny 19. století, pobíjené plechem.
Radnice je státem chráněnou kulturní památkou.
Budovou radnice končí prohlídka po pozoruhodných objektech Městské památkové zóny v Lysé nad Labem. Mimo městskou památkovou zónu se dále nacházejí další výjimečné památkové objekty, se kterými vás chceme seznámit.

Menu

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod
Procházka
Mapa
Hledat
Zajímavá místa
Fórum
O nás